۰۸ دی

انواع پروتز سینه

انواع پروتز سینه انواع مختلفی از پروتز سینه بر اساس جنس و مواد پر کننده ، اندازه ، شکل و میزان برجستگی وجود دارد که بنابر نظر جراح و با توجه به نیاز ها و خواسته های بیمار یکی از انواع پروتز سینه انتخاب می شود . پروتز های سینه از نظر مواد پرکننده به […]

read more »