12 ژانویه

رادیو تراپی حین عمل

رادیو تراپی حین عمل

یکی از روش های سرطان سینه ، رادیو تراپی یا پرتو درمانی می باشد که در آن پرتوهایی که به منظور عکس برداری از نقاطی همانند قفسه ی پستان یا استخوان به کار می روند ، مورد استفاده قرار می گیرند . در رادیو تراپی حین عمل انواع پر قدرت این اشعه ها جهت از بین بردن سلول های سرطانی و مشکوک به کار برده می شود .
در جریان پروتو درمانی ، اشعه به صورت همزمان به سلول های سالم و سرطانی تابش پیدا می کند ، ولی سلول های سالم سریع تر می توانند بهبود پیدا کنند . بالعکس ، سلول های سرطانی نیز نسبت یه این پرتو ها حساس تر می باشند و به طور کامل تحت تاثیر اثر تخریبی آن ها قرار گرفته و از بین می روند . لذا به این ترتیب امکان دارد در کنار تاثیر اشعه در نسج های سالم ، عوارضی مثل التهاب ، قرمزی و درد در قسمت های تحت درمان ایجاد شوند که البته قابل کنترل و گذرا می باشند .

رادیو تراپی حین عمل

رادیوتراپی در چه مواردی انجام می شود ؟

مقصود از انجام رادیوتراپی از بین بردن سلول های سرطانی ای می باشد که امکان دارد بعد از جراحی ، در سینه باقی بمانند . لذا بعد از برداشتن تومور یا جراحی قسمتی از پستان رادیو تراپی انجام می شود تا سلول های سرطانی که در سینه باقی مانده اند نیز کشته شوند و از این موضوع اطمینان حاصل شود .
در ضمن ممکن است در زمان جراحی ماستوکتومی ( برداشت کامل پستان ) پزشک معالج انجام رادیو تراپی را توصیه نکند .

دکتر محمد هادیزاده  فوق تخصص جراحی سینه

( سرطان پستان ،  عمل لیف سینه ، پروتز سینه )

دکتر محمد هادیزاده

12 ژانویه

جراحی غدد لنفاوی نگهبان

جراحی غدد لنفاوی نگهبان

جراحی غدد لنفاویبه طور معمول اولین قسمت كه پس از ابتلا به سرطان سینه در گیر می شود غدد لنفاوی زیر بغل می باشد . لذا در زمان عمل جراحی سرطان پستان ، از تعدادی از غدد لنفاوی زیر بغل نمونه برداری می شود تا هم غدد درگیر برداشته شوند و نیز درجه ی درگیری مشخص گردد كه بر اساس آن نیاز بیمار به درمان هایی چون اشعه درمانی مشخص می شود و از پیشرفت بیماری نیز جلوگیری می شود . امكان دارد بر اثر برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل علائمی همچون تورم دست یا آسیب به اعصاب و عروق زیر بغل ایجاد شوند اما هم اكنون به منظور پیشگیری از این عوارض كه در اثر برداشتن غدد لنفاوی ایجاد می شوند ، روشی با عنوان نمونه برداری یا جراحی غدد لتفاوی نگهبان ابداع شده است . طبق این شیوه با استفاده از مواد رنگی یا مواد رادیو اكتیو ضعیف ، اولین غده ی لنفاوی زیر بغل كه به پستان مربوط می شود مشخص شده و در زمان عمل جراحای تنها همین غده ی نگهبان یا پیش آهنگ كه اولین نقطه ی آسیب پذیر از سرطان پستان به شمار می آید برداشته شده و برای پاتولوژی ارسال می گردد . در ادامه موضوع ” جراحی غدد لنفاوی نگهبان ” را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
هم اكنون این روش درمانی را بسیاری از پزشكان و متخصصان برای درمان سرطان سینه به كار می گیرند .
طبق آن چه گفته شد ، در گذشته به منظور درمان سرطان سینه و تشخیص غدد لنفاوی درگیر ، 10 الی 15 غده ی لنفاوی توسط عمل جراحی برداشته می شدند . اما امروزه در صورتی كه بیماران در زمان مناسب مراجعه كنند ، تنها غدد لنفاوی نگهبان برداشته می شوند و برای پاتولوژی ارسال می شوند . با استفاده از این روش عوارض احتمالی كه در اثر برداشتن كامل غدد لنفاوی زیر بغل ایجاد می شد مثل تورم دست ، ضربه به عروق ، و اعصاب و درد های بعد از آن كاهش پیدا می كند .

 

دکتر محمد هادیزاده  فوق تخصص جراحی سینه

( سرطان پستان ،  عمل لیف سینه ، پروتز سینه )

دکتر محمد هادیزاده

11 ژانویه

جراحی غدد لنفاوی زیر بغل

جراحی غدد لنفاوی زیر بغل

اولین قسمتی كه سلول های سرطانی سینه می توانند گسترش پیدا كنند ، غدد لنفاوی زیر بغل است بنابراین با اطلاع پیدا كردن از وجود تومور در این غدد لنفاوی به ما نشان داده می شود كه تا چه میزان شانس پخش شدن تومور به نقاط دیگر بدن وجود دارد . به منظور بررسی وجود یا عدم وجود غدد لنفاوی در زیر بغل به طور معمول جراح این غدد لنفاوی را زمان عمل جراحی سینه برداشته و به آزمایشگاه ارسال می كند . در گذشته تمام غدد لنفاوی زیر بغل را بر می داشتند اما به تدریج مشخص شد كه برداشتن 10 الی 12 عدد غده لنفاوی برای اطمینان پیدا كردن از وضعیت این غدد كافی می باشد . البته در زمان جراحی غدد لنفاوی زیر بغل ، در صورتی كه جراح ، غدد لنفاوی بزرگ را مشاهده كند و احتمال دهد كه سلول های سرطانی داخل آن ها وجود دارد باید آن ها را نیز بردارد . با این حال كه این روش ضروری است ولی عوارضی نیز در پی دارد كه از آن جمله می توان به تورم دست در 30-25 % افراد اشاره نمود .

جراحی غدد لنفاوی زیر بغل

جراحان با تجربه قادر خواهند بود با برداشت تعداد كم تری غدد لنفاوی زیر بغل به انجام این مرحله بپردازند . اخیرا روشی با عنوان بیوبسی غده لنفاوی نگهبان ابداع گشته است .

در این روش با علامت گذاری كردن به وسیله ی مواد رنگی یا مواد رادیو اكتیو بسیار ضعیف ، اولین غده زیر بغل كه به سینه مربوط می شود ، مشخص می گردد و در زمان عمل جراحی ، تنها همین غده ی پیش آهنگ یا نگهبان كه اولین محل آسیب پذیر از سرطان سینه محسوب می شود برداشته و جهت پاتولوژی ارسال می گردد .

دکتر محمد هادیزاده  فوق تخصص جراحی سینه

( سرطان پستان ،  عمل لیف سینه ، پروتز سینه )

دکتر محمد هادیزاده

09 ژانویه

درمان سرطان سینه

درمان سرطان سینه

به طور معمول اولین قسمت که بعد از مبتلا بودن به سرطان سینه  درگیر می شود ، غدد لنفاوی زیر بغل می باشد ، لذا در زمان عمل جراحی سرطان پستان به منظور درمان سرطان سینه ، تعدادی غدد لنفاوی زیر بغل نمونه برداری شده تا غدد درگیر برداشته شوند و همچنین با تعیین نمودن میزان درگیری و شدت بیماری نیز ، نیاز بیمار به درمان دیگری همچون اشعه درمانی مشخص می گردد و از گسترده شدن بیماری جلوگیری می شود . هم اکنون روشی به منظور برداشتن غدد لنفاوی ، به عنوان نمونه برداری از غدد لنفاوی نگهبان ابداع شده است .این تکنیک مورد اس
تفاده ی بسیاری از پزشکان و متخصصان برای درمان سرطان سینه به کار برده می شود .

درمان سرطان سینه

انواع جراحی سرطان سینه :

جراحی با حفظ پستان :

زمانی که اندازه ی تومور کوچک بوده و در قسمت کوچکی از سینه وجود داشته باشد می توان جراحی با حفظ پستان انجام داد . در این روش مقصود برداشتن کامل تومور و حفظ بقیه ی پستان است لذا بسته به اندازه ی تومور امکان دارد یک چهارم پستان برداشته شود . در این روش در اکثر مواقع به پرتودرمانی نیز به عنوان درمان تکمیلی نیاز است زیرا تابش اشعه به پستان موجب کم شدن احتمال عود تومور خواهد شد .

برداشت کامل پستان :

بیش از صد سال است که برداشت کامل پستان به روش ماستوکتومی به منظور درمان سرطان سینه مورد استفاده قرار می گیرد . این عمل جراحی در مواردی که جراحی با حفظ پستان ممکن نباشد به کار برده می شود .

این عمل جراحی تحت بی هوشی عمومی در بیماستان انجام می شود و حدود 2 تا 3 ساعت زمان می برد . غدد لنفاوی زیر بغل به جز زمان هایی که اندازه ی تومور کوچک باشد ، انجام می شود . با استفاده از بررسی غدد لنفاوی در آزمایشگاه آسیب شناسی و تعیین میزان آلودگی آن ها به وسیله ی سلول های سرطانی ، درمان های بعدی مشخص می شود .

دکتر محمد هادیزاده  فوق تخصص جراحی سینه

( سرطان پستان ،  عمل لیف سینه ، پروتز سینه )

دکتر محمد هادیزاده

08 ژانویه

راه های پیشگیری از سرطان سینه

راه های پیشگیری از سرطان سینه

سرطان سینه از جمله بیماری هایی می باشد که برای پیشگیری از بروز آن راه کار های موثری موجود می باشد . مهم ترین توصیه در این زمینه این است که تغییراتی در الگو و سبک زندگی ایجاد گردد . در ذیل راه های پیشگیری از سرطان سینه را ذکر خواهیم نمود .

راه های پیشگیری از سرطان سینه

 • به طور متوسط از هر 8 زن یک نفر در معرض ابتلا به سرطان سینه می باشد اما با انجام راه کار های طبیعی ذکر شده در زیر ، می توان تا حد زیادی از بروز آن جلوگیری نمود .
 • هر روز فعالیت های بدنی و ورزش داشته باشید زیرا بر اساس مطالعاتی ثابت شده است که زنانی که روزانه 30 تا 45 دقیقه ورزش دارند 20 تا 40 درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان می باشند .
 • از یک رژیم غذایی پیشگیری از سرطان استفاده نمایید . به منظور پیشگیری از بروز این بیماری مصرف ریز مغذی های گیاهی را با خوردن مقادیر فراوانی از میوه ها ، سبزی ها ، غلات سبوس دار ، دانه ها ، خشکبار و حبوبات افزایش دهید .
 • حتما وزن خود را به حد سالم و طبیعی برسانید زیرا طبق بررسی ها زیاد بودن وزن عاملی موثر در بروز سرطان سینه می باشد .
 • از نوشیدن الکل اجتناب کنید زیرا بر اساس بررسی های انجام شده مصرف کنندگان الکل بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان می باشند .
 • هرگز سیگار نکشید و در محیط هایی که دود سیگار وجود دارد قرار نگیرید زیرا زنان سیگاری 40 درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سینه می باشند .
 • از چربی های سالم استفاده کنید و مصرف چربی ها را کاهش دهید . مصرف روغن زیتون و روغن امگا3 را افزایش دهید .
 • تا جایی که ممکن است از تماس با عوامل سرطان زا همچون غذاهای سرطان زا ، تشعشعات غیر ضروری پرتوایکس ، هورمون درمانی ، تماس فیزیکی با استنشاق حشره کش ها و آفت کش ها خودداری کنید .
 • مکمل های غنی از ریز مغذی ها را برای پیشگیری از سرطان سینه مورد استفاده قرار دهید .

دکتر محمد هادیزاده  فوق تخصص جراحی سینه

( سرطان پستان ،  عمل لیف سینه ، پروتز سینه )

دکتر محمد هادیزاده

24 دسامبر

سرطان پستان

سرطان پستان

سرطان پستان بر اثر رشد خارج از قاعده سلول های غیر طبیعی در پستان ایجاد می شود که در هر دو نوع خوش خیم و بد خیم وجود دارد اما روند رشد سریع سلول ها در تومور های خوش خیم در مرحله ی خاصی متوقف می شود اما در تومور های بدخیم به طور غیر قابل مهار ادامه پیدا می کند و در صورتی که درمان نشود کل قسمت های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد .

سرطان پستان

دلایل مبتلا شدن به سرطان پستان :

 • سوابق فامیلی در ابتلا به سرطان پستان مخصوصا در مادر ، خواهر و یا دختر
 • سابقه ی سرطان پستان در خود فرد
 • زایمان اول در سن بالاتر از 35 سالگی
 • بلوغ زودرس
 • نازایی
 • چاق بودن پس از یائسگی
 • استفاده زیاد از چربی حیوانی در رژیم غذایی
 • مبتلا بودن به برخی بیماری های خوش خیم پستان
 • سابقه ی تابش زیاد اشعه به قفسه سینه

لازم به ذکر می باشد که موارد گفته شده به معنی ابتلای قطعی بیمار به سرطان پستان نیست و تنها این عوامل احتمال مبتلا شدن را افزایش می دهند .

علائم سرطان پستان

 • توده و یا تومور پستان :

توده های مشکوک به سرطان در هنگام لمس به صورت سفت ، گاهی غیر متحرک و یا چسبندگی به اطراف لمس می شوند و اغلب این توده ها بدون درد می باشند و خوش خیم و بد خیم بودن آن ها را پزشک تشخیص می دهد .

 • ترشح از نوک پستان :

ترشحات از پستان می تواند به رنگ های مختلفی باشد .ترشح خونی و یا آبکی که به صورت خود به خودی و از یک پستان خارج می شود احتمال سرطان را افزایش می دهد .

 • تغییرات پوست پستان :

این تغییرات شامل ایجاد فرو رفتگی و کشیدگی در پستان می شوند که ممکن است دال بر سرطان باشند.

 • تغییرات نوک پستان :

در برخی افراد امکان دارد نوک پستان بعد از شیردهی یا پس از دوران بلوغ دچار فرورفتگی شود که به طور معمول به صورت خود به خودی یا با دستکاری فرد به حالت اول باز می گردد اما در مبتلایان به سرطان پستان این فرورفتگی ثابت است .

 • بزرگ بودن غدد لنفاوی زیر بغل :

بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل ممکن است به دلیل التهاب ها و ضربه به دست و یا پستان باشد لذا این حالت از ابتدا نگران کننده نیست .

 • تغییر اندازه پستان ها :

گاهی مواقع در مبتلایان به سرطان پستان یک سینه به طور واضحی بزرگتر به نظر می رسد و حتما باید مورد معاینه قرار گیرد البته به طور طبیعی نیز دو پستان کاملا یک اندازه نیستند .

روش هایی برای تشخیص زودرس سرطان سینه :

 • خود آزمایی پستان
 • معاینه پستان توسط پزشک
 • ماموگرافی

 

دکتر محمد هادیزاده  فوق تخصص جراحی سینه

دکتر محمد هادیزاده