آرشیو دسته بندی : پیکرتراشی

۰۳ بهم

پیکر تراشی

پیکر تراشی با استفاده از پیکرتراشی می توان شکل بدن را متناسب کرد . پیکر تراشی در علم هنر و پزشکی یکسان شده است که با استفاده از آن می توان شکل بدن را به فرم دلخواه در آورد . پیکرتراشی از دستاورد های مهم علم پزشکی به شمار می آید که در سال های […]

read more »
۰۳ بهم

انواع روش های پیکر تراشی

انواع روش های پیکر تراشی از جمله باورهای نادرستی که در رابطه با پیکرتراشی در اذهان وجود دارد این است که بسیاری از افراد فکر می کنند به منظور انجام پیکرتراشی تنها یک تکنیک مورد استفاده قرار می گیرد . در حقیقت برای انجام پیکر تراشی براساس شکل ظاهری افراد تکنیک مخصوصی به کار گرفته […]

read more »